Specjalista w Wydziale Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii GUGiK (Warszawa)

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista - Wydział Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii, Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej

Miejsce pracy: ul. Olbrachta 94B 01-102 Warszawa

Osoba na tym stanowisku:

 • Prowadzi sprawy związane z tworzeniem, aktualizacją, kontrolą jakości oraz przetwarzaniem i generalizacją baz danych przestrzennych w szczególności: bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), bazy danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOO).
 • Projektuje i wdraża rozwiązania techniczne dotyczące rozwoju i automatyzacji procesu aktualizacji, kontroli jakości, przetwarzania oraz generalizacji baz danych przestrzennych.
 • Projektuje i wdraża rozwiązania techniczne dotyczące rozwoju i automatyzacji procesu tworzenia prezentacji kartograficznych, topograficznych i ogólnogeograficznych.
 • Udział w bieżącej współpracy na linii Zamawiający-Wykonawcy w zakresie zagadnień merytorycznych w celu zapewnienia efektywnej obsługi bieżących zadań Wydziału.
 • Uczestniczy w pracach związanych z tworzeniem, specyfikacji technicznych, standardów i dobrych praktyk w celu zapewnienia efektywności produkcji, interoperacyjności, jakości i aktualności baz danych przestrzennych.
 • Uczestniczy we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami w celu realizacji prac badawczych i rozwojowych odnośnie produkcji i udostępniania baz danych przestrzennych oraz współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, zapewnia, iż komunikacja, konfiguracja i jakość są realizowane zgodnie z obowiązującymi strategiami w celu terminowej i efektywnej realizacji zadań.

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne lub kartograficzne lub geograficzne ze specjalizacją kartografia;
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze geodezji i kartografii, w tym doświadczenie w korzystaniu z systemów informacji geograficznej i modelowaniu baz danych przestrzennych oraz ich prezentacji kartograficznej;
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych;
 • Znajomość zagadnień związanych z procesem produkcji danych przestrzennych;
 • Znajomość struktury BDOT10k, BDOO;
 • Dobra znajomość zagadnienia generalizacji informacji geograficznej;
 • Dobra znajomość narzędzi GIS;
 • Umiejętność tworzenia zapytań w języku SQL;
 • Znajomość zagadnień związanych z XML i GML;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe informatyczne;
 • Dobra znajomość narzędzi FME;
 • Podstawowa znajomość bazy danych Oracle;
 • Znajomość zagadnień związanych z modelowaniem pojęciowym.

Termin składania dokumentów: 23 września 2022

Treść ogłoszenia

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser