Specjalista ds. baz danych w gospodarce wodnej (Kraków)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista do spraw baz danych w gospodarce wodnej w Wydziale Regionalnego Systemu Informacyjnego i Katastru Wodnego

Ogłoszenie o naborze nr 3517

Adres urzędu:

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

ZAKRES ZADAŃ

 • wprowadzanie, weryfikacja i aktualizacja danych z pozwoleń wodnoprawnych w Systemie Informatycznym Gospodarki Wodnej WISMA wraz z równoczesnym skanowaniem ww. pozwoleń,
 • wprowadzanie, przetwarzanie, aktualizacja oraz obróbka danych przestrzennych wraz z ich koordynacją głównie przy pomocy oprogramowania ArcGIS wersji desktop, na potrzeby prowadzenia katastru wodnego dla obszaru działania RZGW w Krakowie,
 • wykonywanie zawansowanych analiz danych przestrzennych wektorowych, opisowych oraz rastrowych będących w zasobach RZGW w Krakowie, tworzenie zapytań przestrzennych, generowanie raportów na potrzeby prowadzenia katastru wodnego oraz dostarczanie ich wyników w postaci opracowań mapowych oraz wykazów,
 • przygotowywanie do udostępnienia na wniosek, danych wektorowych, opisowych, rastrowych oraz danych w formie wykazów, z katastru wodnego oraz informacji o środowisku obszaru działania RZGW w Krakowie, głównie przy pomocy oprogramowania ArcGIS wersji desktop,
 • udostępnianie na wniosek oraz do wglądu danych wektorowych, opisowych oraz rastrowych z katastru wodnego oraz informacji o środowisku z obszaru działania RZGW w Krakowie,
 • pozyskiwanie danych opisowych, wektorowych oraz rastrowych i ich przetwarzanie oraz tworzenie nowych warstw wektorowych i danych niezbędnych do prowadzenia katastru wodnego, tworzenia serwisów mapowych, projektów, geobaz wektorowych oraz rastrowych z obszaru działania RZGW w Krakowie oraz danych pomocnych do przeprowadzania analiz przestrzennych, lokalizacji obiektów liniowych, punktowych i obszarowych wraz z merytorycznym nadzorem nad jakością i poprawnością gromadzonych danych z zakresu gospodarki wodnej,
 • przygotowywanie map poglądowych (wektorowych) oraz danych opisowych w postaci wykazów na potrzeby bieżące, np. do prezentacji, broszur, opracowań i informatorów oraz na stronę intranetową i internetową, głównie przy pomocy oprogramowania ArcGIS wersji desktop.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe wyższe techniczne z zakresu hydrologii i gospodarki wodnej, budownictwa wodnego lub pokrewne,
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata
 • znajomość zagadnień związanych z gospodarka wodną, ogólna znajomość przepisów: Prawo wodne, KPA,
 • dobra znajomość oprogramowania ArcGIS w wersji desktop lub pokrewnych,
 • obsługa pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • biegła znajomość zagadnień związanych z systemem GIS.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.09.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
  ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
  (parter – dziennik podawczy)
  Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie w w/w. terminie pod adres urzędu RZGW w Krakowie.

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser