Specjalista do spraw: analiz rynku telekomunikacyjnego (Warszawa)

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw: analiz rynku telekomunikacyjnego w Wydziale Metod Ilościowych w Departamencie Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Adres urzędu:
ul. M. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

ZAKRES ZADAŃ

 • udział w opracowywaniu modeli analitycznych;
 • udział w przygotowywaniu modeli akceptacji nowych technologii przez gospodarstwa domowe oraz klientów biznesowych;
 • udział w przygotowywaniu bazy danych o zasięgu sieci szerokopasmowych oraz raportów dotyczących usług szerokopasmowej transmisji danych;
 • udział w przeprowadzaniu analiz rynków telekomunikacyjnych;
 • udział w analizie wartości potencjalnych oszczędności wynikających z efektywnego współdzielenia infrastruktury technicznej, w której można umieścić elementy sieci telekomunikacyjnej oraz z koordynacji inwestycji w taką infrastrukturę;
 • udział w analizie nowych usług cyfrowych;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • znajomość przepisów: ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, rozporządzenia w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych;
 • znajomość rynku telekomunikacyjnego, programu MS Excel pozwalająca na tworzenie tabel, zestawień oraz wykresów;
 • wiedza teoretyczna dotycząca technologii związanych z szeroko rozumianymi systemami informacji geograficznej;
 • umiejętność: sporządzania analiz, właściwego doboru danych i ich oceny i weryfikacji, precyzyjnego formułowania wniosków;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18.11.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji i Kadr
  ul. M. Kasprzaka 18/20
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem "Specjalista - DART/WMI/7"

INNE INFORMACJE:

Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
-   sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
-   test wiedzy;
-   test językowy;
-   test kompetencyjny;
-   zadanie praktyczne z zakresu MS Excel;
-   zadanie z zakresu znajomości technologii związanych z szeroko rozumianymi systemami informacji geograficznej;
-   rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 283 oraz pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser