Specjalista w Wydziale Metodologii i Rozwoju Badań Przestrzennych GUS (Warszawa)

Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Specjalista w Wydziale Metodologii i Rozwoju Badań Przestrzennych w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk: 1
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań:

 • Prowadzi prace koncepcyjne dotyczące wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej (GIS) i metod teledetekcji w celu zapewnienia nowych technik i rozwiązań metodologicznych na potrzeby statystyki przestrzennej, statystyki środowiska i statystyki regionalnej.
 • Przetwarza bazy danych przestrzennych i danych teledetekcyjnych w celu zapewnienia danych statystycznych.
 • Współpracuje z jednostkami służb statystyki publicznej, administracji rządowej i samorządowej w celu rozwoju badań z zakresu statystyki przestrzennej.
 • Wdraża i utrzymuje środowisko programistyczne do celów prowadzenia analiz przestrzennych oraz współpracuje z pracownikami Centrum Informatyki Statystycznej w zakresie transferu zbiorów danych, wdrożenia i utrzymania środowiska programistycznego.
 • Prowadzi prace w celu przygotowywania stanowisk do projektów aktów prawnych krajowych i zagranicznych oraz innych dokumentów dotyczących problematyki statystyki przestrzennej.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2
 • Umiejętność obsługi oprogramowania GIS (ArcGIS lub równoważnego) i oprogramowania do analizy danych teledetekcyjnych
 • Bardzo dobra znajomość metod przetwarzania danych i zastosowania metod teledetekcji
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe geograficzne lub pokrewne

Dokumenty należy złożyć do: 28 maja 2021 r.

Treść ogłoszenia

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser