Specjalista w Wydziale Metodologii i Rozwoju Badań Przestrzennych GUS (Warszawa)

Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Specjalista w Wydziale Metodologii i Rozwoju Badań Przestrzennych w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk: 1
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań:

 • Prowadzi prace koncepcyjne dotyczące wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej (GIS) i metod teledetekcji w celu zapewnienia nowych technik i rozwiązań metodologicznych na potrzeby statystyki przestrzennej, statystyki środowiska i statystyki regionalnej.
 • Przetwarza bazy danych przestrzennych i danych teledetekcyjnych w celu zapewnienia danych statystycznych.
 • Współpracuje z jednostkami służb statystyki publicznej, administracji rządowej i samorządowej w celu rozwoju badań z zakresu statystyki przestrzennej.
 • Wdraża i utrzymuje środowisko programistyczne do celów prowadzenia analiz przestrzennych oraz współpracuje z pracownikami Centrum Informatyki Statystycznej w zakresie transferu zbiorów danych, wdrożenia i utrzymania środowiska programistycznego.
 • Prowadzi prace w celu przygotowywania stanowisk do projektów aktów prawnych krajowych i zagranicznych oraz innych dokumentów dotyczących problematyki statystyki przestrzennej.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2
 • Umiejętność obsługi oprogramowania GIS (ArcGIS lub równoważnego) i oprogramowania do analizy danych teledetekcyjnych
 • Bardzo dobra znajomość metod przetwarzania danych i zastosowania metod teledetekcji
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe geograficzne lub pokrewne

Dokumenty należy złożyć do: 28 maja 2021 r.

Treść ogłoszenia

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018