Główny specjalista Zespołu ds. Geomatyki (Warszawa)

Komenda Główna Policji w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko:

Główny specjalista Zespołu ds. Geomatyki Wydziału Utrzymania Systemów Telekomunikacyjnych Biura Łączności i Informatyki

Osoba na tym stanowisku:

 • Analizuje, monitoruje oraz zwiększa funkcjonalność systemów przetwarzających informacje przestrzenne w Policji zgodnie z aktualnymi potrzebami jednostek organizacyjnych
 • Uczestniczy w przedsięwzięciach związanych z modernizacją i modyfikacją oraz wypracowywaniem założeń funkcjonalnych dla systemów przetwarzających informacje przestrzenne
 • Porównuje wykorzystywane przez inne podmioty współpracujące z Policją, systemy przetwarzające informacje przestrzenne
 • Uczestniczy w opracowywaniu koncepcji rozwoju Uniwersalnego Modułu Mapowego zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie systemów teleinformatycznych Policji
 • Koordynuje finansowanie projektów oraz innych przedsięwzięć z zakresu systemów informacji przestrzennych
 • Zapewnia wsparcie specjalistyczną wiedzą techniczną, policjantów i pracowników biura oraz użytkowników informacji przestrzennych
 • Opracowuje graficzne wizualizacje analiz i statystyk z wykorzystaniem Uniwersalnego Modułu Mapowego oraz innych narzędzi GIS wykorzystywanych przez jednostki Policji
 • Współpracuje z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi KGP w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych oraz bierze udział w pracach komisji

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie: wyższe o profilu teleinformatycznym i/lub telekomunikacyjnym i/lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne, lub wyższe i studia podyplomowe kierunkowe w jednym z w/w kierunków
 • Doświadczenie zawodowe ponad 5 lat pracy w zakresie tworzenia systemów i rozwiązań informatycznych dotyczących map cyfrowych i/lub w utrzymaniu systemów i rozwiązań informatycznych i/lub w zakresie architektury rozległych systemów informatycznych
 • Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (w tym rozumienie dokumentacji technicznej)
 • Znajomość narzędzi i zagadnień związanych z zarządzaniem mapą cyfrową oraz powiązanymi danymi
 • Umiejętność zarządzania projektami
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność projektowania
 • Umiejętność opiniowania
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność zarządzania ryzykiem w projektach
 • Umiejętność zarządzania jakością usług oraz projektowania, eksploatacji i dostarczania usług i zarządzania aplikacjami
 • Umiejętność negocjacji
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • Szkolenie z zakresu specjalistycznej wiedzy technicznej oraz umiejętności praktycznej w zakresie obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia
 • Szkolenia z zakresu specjalistycznej wiedzy technicznej oraz umiejętności praktycznej w zakresie obsługi aplikacji GIS
 • Przeszkolenie specjalistyczne z zakresu administrowania Uniwersalnym Modułem Mapowym
 • Umiejętność obsługi oprogramowania Arc GIS
 • Umiejętność administrowania serwerami z oprogramowaniem GIS
 • Umiejętność posługiwania się SQL i PL/SQL
 • Umiejętność posługiwania się językiem Visual BASIC, PHYTON
 • Umiejętność obsługi mobilnych systemów operacyjnych
 • Umiejętność konfiguracji oprogramowania mobilnych map
 • Umiejętność konfiguracji sprzętowej mobilnych terminali noszonych i przewoźnych
 • Znajomość prawa zamówień publicznych
 • Znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie systemów informatycznych Policji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (umożliwiający swobodne komunikowanie się oraz udział w ewentualnych spotkaniach z partnerami zagranicznymi)
 • Umiejętność graficznego modelowania /opisywania systemów i wymagań/
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B

Termin składania dokumentów mija 28 października 2021 r.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email

Nasze patronaty

GIS Day w Stolicy 2021
13 grudnia 2021
VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018