Stanowisko ds. udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków (Poznań)

Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Stanowisko ds. udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków

 • Numer referencyjny: ZG-ZKS.11000.8.2022

 • Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

 • Wymiar etatu: pełny
 • Termin składania ofert: 06.05.2022

Zakres podstawowych czynności

 1. Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków do celów prawnych oraz informacyjnych
 2. Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji z ewidencji gruntów i budynków
 3. Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie zbiorów danych z bazy danych ewidencji gruntów i budynków
 4. Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 5. Prowadzenie spraw związanych z odmową w drodze decyzji wydania wypisów z ewidencji gruntów i budynków
 6. Rozpatrywanie wniosków o dostęp oraz o ponowne wykorzystanie informacji publicznej w komórce organizacyjnej
 7. Przygotowywanie archiwalnych materiałów z ewidencji gruntów i budynków dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego w celu wykonania prac geodezyjnych (wyciągów z wykazu zmian danych ewidencyjnych)
 8. Udzielanie informacji telefonicznej w zakresie spraw prowadzonych przez komórkę organizacyjną
 9. Wysyłanie korespondencji
 10. Obsługiwanie klientów w sali obsługi klienta

Wymagania niezbędne

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • praca/staż na stanowisku urzędniczym w jednostkach administracji publicznej lub/i w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficzej lub/i w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego
 • umiejętność obsługi komputera – pakietu Office, Internetu oraz urządzeń biurowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • wykształcenie wyższe I stopnia, kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia, architektura i urbanistyka, inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna, geoinformacja, geografia, nauki o administracji
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu administracji
 • umiejętność komunikacji językowej na dobrym poziomie
 • umiejętność poprawnego redagowania pism
 • wykształcenie średnie geodezyjne
 • znajomość programów ArcGIS, AutoCAD, QuantumGis

Treść ogłoszenia

Drukuj Email

Nasze patronaty

Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
Zrównoważone planowanie przestrzenne. Zmiana paradygmatów
13-14 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018