Stanowisko ds. udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków (Poznań)

Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Stanowisko ds. udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków

 • Numer referencyjny: ZG-ZKS.11000.12.2021

 • Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

 • Wymiar etatu: pełny
 • Termin składania ofert: 30.09.2021

Zakres podstawowych czynności

 1. Rejestrowanie wniosków wpływających do komórki organizacyjnej
 2. Udzielanie informacji telefonicznej w zakresie spraw prowadzonych przez komórkę organizacyjną
 3. Wysyłanie dokumentów obliczenia opłaty
 4. Wyjaśnianie błędnych wartości wpłat za dokumenty i materiały z ewidencji gruntów i budynków
 5. Wysyłanie materiałów zasobu pod wskazany adres
 6. Sporządzanie informacji dla Prezydenta Miasta Poznania o przypadkach nieuiszczenia opłaty skarbowej, w ramach spraw prowadzonych przez komórkę organizacyjną
 7. Wysyłanie korespondencji
 8. Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji z ewidencji gruntów
  i budynków
 9. Przygotowywanie akt i przekazywanie ich do archiwum zakładowego

Wymagania niezbędne

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • praca/staż na stanowisku urzędniczym w jednostkach administracji publicznej lub/i w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficzej lub/i w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego
 • umiejętność obsługi komputera – pakietu Office, Internetu oraz urządzeń biurowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • wykształcenie wyższe I stopnia, kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia, architektura i urbanistyka, inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna, geoinformacja, geografia, nauki o administracji
 • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu administracji
 • umiejętność komunikacji językowej na dobrym poziomie
 • umiejętność poprawnego redagowania pism
 • wykształcenie średnie geodezyjne

Treść ogłoszenia

Drukuj Email

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Kongres GIS 2021
28.09-01.10.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018