Podinspektor, inspektor, główny specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - 5 etatów (Pruszków)

Starosta Pruszkowski poszukuje kandydata na stanowisko:

Podinspektora, inspektora lub głównego specjalistę w Wydziale Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami – 5 etatów

W zakresie Geodezji:

Wymagania niezbędne (dotyczy naboru na podinspektora):

 • wykształcenie średnie geodezyjne;
 • znajomość przepisów prawa geodezyjnego, administracyjnego, cywilnego;
 • wymagania kompetencyjne: sumienność, dążenie do rezultatów, komunikacja;
 • umiejętność obsługi komputera ( Ośrodek, EwOpis, GeoMapa, Word, Exel, );
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagania niezbędne (dotyczy naboru na inspektora):

 • wykształcenie wyższe geodezyjne;
 • znajomość przepisów prawa geodezyjnego, administracyjnego, cywilnego;
 • minimum 3 letni staż pracy (dotyczy naboru na inspektora);
 • doświadczenie zawodowe minimum 3 lata pracy w dziedzinie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków ( dotyczy naboru na inspektora);
 • wymagania kompetencyjne: sumienność, dążenie do rezultatów, komunikacja;
 • umiejętność obsługi komputera ( Ośrodek, EwOpis, GeoMapa, Word, Exel, );
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagania niezbędne (dotyczy naboru na głównego specjalistę) :

 • wykształcenie wyższe geodezyjne;
 • znajomość przepisów prawa geodezyjnego, administracyjnego, cywilnego;
 • minimum 5 letni staż pracy( dotyczy naboru na głównego specjalistę) ;
 • doświadczenie zawodowe minimum 5 lata pracy w dziedzinie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków ( dotyczy naboru na głównego specjalisty);
 • wymagania kompetencyjne: sumienność, dążenie do rezultatów, komunikacja;
 • umiejętność obsługi komputera ( Ośrodek, EwOpis, GeoMapa, Word, Exel, );
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe (dotyczy naboru na podinspektora):

 • znajomość budowy i struktury baz danych oraz modeli specyfikacyjnych baz danych EGiB, BDOT500, GESUT;
 • znajomość oprogramowań geodezyjnych (Ośrodek, EwOpis, GeoMap,),
 • znajomość budowy GML;
 • znajomość języka zapytań SQL;
 • doświadczenie w posługiwaniu się językiem GML;
 • doświadczenie w dziedzinie produkcji i/lub kontroli jakości baz danych BDOT500, GESUT, EGiB;
 • doświadczenie przy projektowaniu i realizacji projektów informatycznych opartych na bazach danych;
 • wiedza z zakresu zarządzania projektami w zakresie geodezji;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • odporność na stres.

 Wymagania dodatkowe (dotyczy naboru na inspektora lub głównego specjalistę):

 • uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii;
 • znajomość budowy i struktury baz danych oraz modeli specyfikacyjnych baz danych EGiB, BDOT500, GESUT;
 • znajomość oprogramowań geodezyjnych (Ośrodek, EwOpis, GeoMap,),
 • znajomość budowy GML;
 • znajomość języka zapytań SQL;
 • doświadczenie w posługiwaniu się językiem GML;
 • doświadczenie w dziedzinie produkcji i/lub kontroli jakości baz danych BDOT500, GESUT, EGiB;
 • doświadczenie przy projektowaniu i realizacji projektów informatycznych opartych na bazach danych;
 • wiedza z zakresu zarządzania projektami w zakresie geodezji;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • odporność na stres.

Główne obowiązki ( 4 etaty):

 • aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków;
 • aktualizacja bazy danych mapy zasadniczej;
 • prowadzenie spraw z zakresu geodezji i kartografii dotyczących postępowań administracyjnych;
 • przygotowanie projektów decyzji i postanowień;
 • inicjowanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu poprawę pracy;
 • udzielanie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  w tym z ewidencji gruntów i budynków;
 • obsługa interesantów w zakresie geodezji;
 • naliczanie należnej opłaty oraz utrwalenie jej w Dokumencie Obliczenia Opłaty
  za udostępniany materiał państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • wystawianie licencji określającej uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu;
 • utrzymywanie materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym
  i kartograficznym w jak najlepszym stanie i porządku;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi administracji publicznej w zakresie realizacji zadań z dziedziny geodezji i kartografii;
 • kontrola jakości mapy numerycznej i baz danych EGiB;
 • udział w tworzeniu warunków technicznych realizacji zamówień m.in. na utworzenie
  i aktualizację baz danych BDOT500, GESUT;
 • weryfikacja zasilenia baz danych BDOT500, GESUT, EGiB;
 • bieżąca obsługa systemu do prowadzenia zasobu geodezyjnego
  i Kartograficznego;
 • udział w przygotowaniu warunków technicznych, specyfikacji, projektów umów;
 • udział w weryfikacji i kontroli jakości produktów i usług zamówień publicznych;
 • przygotowanie raportów i sprawozdań na podstawie baz danych oraz bieżącej realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej.

W zakresie gospodarki nieruchomościami:

 Wymagania niezbędne (dotyczy naboru na podinspektora):

 • wykształcenie średnie;
 • znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa administracyjnego, prawa cywilnego;
 • wymagania kompetencyjne: sumienność, dążenie do rezultatów, komunikacja;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagania niezbędne (dotyczy naboru na inspektora):

 • wykształcenie wyższe geodezyjne lub administracyjne;
 • znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa administracyjnego, prawa cywilnego;
 • minimum 3 letni staż pracy;
 • doświadczenie zawodowe minimum 3 lata pracy w dziedzinie gospodarki nieruchomościami;
 • wymagania kompetencyjne: sumienność, dążenie do rezultatów, komunikacja;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe (dotyczy naboru na podinspektora lub inspektora):

 • umiejętność współpracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • umiejętność pracy z trudnym interesantem;
 • umiejętność obsługi komputera (Intradok, KSAT, REJCEN, GEOMapa, EwOpis, Word, Exel, ).

Główne obowiązki (1 etat):

 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji z zakresy dróg publicznych;
 • przygotowanie projektów decyzji i postanowień;
 • prowadzenie rejestru decyzji w systemie informatycznym;
 • inicjowanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu poprawę pracy;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi administracji publicznej w zakresie realizacji zadań.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Dokumenty można składać w zamkniętej kopercie w kancelarii Starostwa Powiatowego w Pruszkowie ul. Drzymały 30, parter sala A lub  przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu. Dopuszczamy również mailową formę składania aplikacji (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.), jak również przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej EPUAP. Dokumenty należy złożyć  do dnia.15.11.2021 r., z dopiskiem „Oferta pracy w WGN.6.2021”. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową liczyć się będzie data wpływu oferty do urzędu. Rozpatrywane będą tylko oferty, które wpłyną do urzędu, do podanego terminu.

Link do ogłoszeń

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser