Stanowisko ds. wsparcia informatycznego Systemu Informacji Przestrzennej (Poznań)

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ poszukuje osoby na stanowisko:

ds. wsparcia informatycznego Systemu Informacji Przestrzennej

Numer referencyjny: ZG-ZKS.11000.10.2022

Termin składania ofert: 26.05.2022

Zakres podstawowych czynności

 • Zapewnienie technologicznego wsparcia Systemu Informacji Przestrzennej;
 • Zapewnienie spójności funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej;
 • Uczestniczenie w tworzeniu i realizacji koncepcji rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej;
 • Koordynowanie rozwiązań problemów informatycznych związanych z funkcjonowaniem Systemu Informacji Przestrzennej;
 • Podejmowanie działań zapewniających informatyczną optymalizację funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej;
 • Zapewnienie integralności Centralnej Bazy Danych Systemu Informacji Przestrzennej;
 • Opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i nowych procedur;
 • Zapewnienie poprawności konwersji danych do nowych narzędzi Systemu Informacji Przestrzennej.

Wymagania niezbędne

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • trzyletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i koordynacji projektów;
 • umiejętność analizy danych;
 • umiejętność komunikacji językowej na dobrym poziomie;
 • umiejętność organizowania i koordynowania prac realizowanych zespołowo;
 • umiejętność projektowania i wdrażania nowych rozwiązań;
 • umiejętność zarządzania projektami;
 • wiedza z zakresu własnej i pokrewnych specjalności;
 • wykształcenie wyższe II stopnia, kierunek lub specjalizacja: geoinformatyka, informatyka, matematyka;
 • znajomość systemów bazodanowych - Oracle, PostgreSQL, Acces, mySQL;
 • znajomość systemów GIS;
 • znajomość systemów integracji danych i usług.

Wymagania dodatkowe

 • co najmniej 2 lata pracy na stanowisku informatyka
 • kursy, szkolenia z zakresu zarządzania projektami informatycznymi lub/i zarządzania bazami danych i mechanizmami wymiany danych
 • praca z bazami danych i portalami internetowymi
 • studia podyplomowe z zakresu systemów baz danych
 • wdrażanie nowych technologii

Treść ogłoszenia

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018