• gisplay.pl

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. MRiT zaprasza na szkolenia

W związku z wejściem w życie (24 września) nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało cykl szkoleń stacjonarnych i online dla urzędników.

MRiT przygotowuje szkolenie dla pracowników samorządowych w dniach 18 i 19 października. Przedmiotem szkolenia będzie przekrojowe zapoznanie uczestników ze zmianami wprowadzanymi przepisami ustawy. Szczegółowy zakres szkolenia jest obecnie w przygotowywaniu. W szkoleniu będzie można wziąć udział w formie stacjonarnej (przewidziano 250 miejsc) oraz online. Informację, wraz ze szczegółami dotyczącymi zapisów oraz wyboru formy udziału, trafią bezpośrednio do gmin. Szkolenie będzie bezpłatne.

O kolejnych szkoleniach MRiT będzie informować bezpośrednio gminy oraz stronie internetowej ministerstwa.

Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego. Co się zmieni?

Największa zmiana to wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego dla całej gminy – planu ogólnego, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Będzie to akt prawa miejscowego, z którym zgodność będą musiały zachować zarówno plany miejscowe jak i decyzje o warunkach zabudowy.

Od 2026 r., każda gmina będzie musiała posiadać strategię rozwoju gminy, która zawierać będzie kierunki polityki lokalnej, w tym przestrzennej. Wytyczne zawarte w strategii będą przekładane i doprecyzowane na konkretne uregulowania w planie ogólnym. Ustalenia planu ogólnego będą natomiast podstawą do uchwalania planów miejscowych oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Wprowadzone zostaną zmiany dotyczące procedury planistycznej polegające m.in. na ujednoliceniu przepisów dla różnych aktów planistycznych czy wprowadzeniu trybu uproszczonej procedury planistycznej w konkretnych przypadkach.

Dodatkowo, aby wzmocnić głos społeczeństwa w procedurach planistycznych, zmodyfikowano przepisy dotyczące partycypacji społecznej, wprowadzając między innymi możliwość stosowania różnorodnych form konsultacji.

Nową formą planu miejscowego będzie zintegrowany plan inwestycyjny sporządzany na wniosek inwestora, który docelowo zastąpi uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, wydawaną dotychczas na podstawie tzw. specustawy mieszkaniowej, jednak narzędzie będzie można wykorzystać do ustalenia przeznaczenia terenu również dla wszystkich rodzajów inwestycji. W trakcie negocjacji z gminą inwestor będzie mógł się zobowiązać np. do budowy szkoły, wsparcia takiej inwestycji lub rozbudowy infrastruktury technicznej, co zostanie potwierdzone podpisaniem umowy urbanistycznej. Umowa urbanistyczna będzie jawna i podlegała publikacji na stronie BIP, a w przyszłości w Rejestrze Urbanistycznym.

Ustawa przewiduje też uruchomienie nieodpłatnego i dostępnego dla wszystkich zainteresowanych Rejestru Urbanistycznego prowadzonego on-line, który będzie wiarygodnym źródłem informacji o przestrzeni i wszystkich prowadzonych procedurach administracyjnych.

Kiedy przepisy wykonawcze?

Obecnie trwają prace dotyczące przyjęcia rozporządzeń, które powinny być wydane w związku z wejściem w życie nowelizacji. Intensywne prace dotyczą siedmiu rozporządzeń, z czego na stronie RCL można zapoznać się z treścią projektów:

Pozostałe projekty rozporządzeń zostaną przekazane do konsultacji publicznych w najbliższym czasie. Natomiast rozporządzenie dotyczące Rejestru Urbanistycznego zostanie przygotowane i ogłoszone w terminie późniejszym.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser