• gisplay.pl

GISPartner pracuje nad standardem baz danych planistycznych

GISPartner realizuje dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa projekt dotyczący opracowania standardu baz danych planistycznych na potrzeby opracowania Kodeks Urbanistyczno-Budowlanego.

Celem realizacji zadania jest określenie zakresu i zasad gromadzenia informacji w bazach danych planistycznych, mając na uwadze specyfikę polskiego systemu planowania przestrzennego oraz znaczenie tych baz dla IIP (infrastruktura informacji przestrzennej), w tym w szczególności zasadę interoperacyjności.

Opracowane w ramach projektu propozycje standardów będą stanowić materiał wejściowy do prac legislacyjnych dla potrzeb kompleksowej regulacji procesu inwestycyjno-budowlanego (Kodeks Urbanistyczno-Budowlany wraz z aktami wykonawczymi). Propozycje standardów będą zgodne z przepisami implementacyjnymi INSPIRE.

Stosowanie standardów zagwarantuje porównywalność baz danych planistycznych. Spełniony w ten sposób zostanie jeden z podstawowych warunków interoperacyjności krajowej IIP.

Źródło: GISPartner

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018