• gisplay.pl

W Gdańsku geoankiety pozwolą zgłaszać uwagi do nowych planów miejscowych

Biuro Rozwoju Gdańska udostępnia geoankiety, dzięki którym mieszkańcy w prosty i wygodny sposób mogą składać wnioski do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – już na etapie przystępowania do prac planistycznych.

 Tak wyglada geoankieta online, czyli dokładna mapa terenu z zaznaczonymi granicami planu, która będzie teraz udostępniana mieszkańcom Gdańska przy okazji sporządzania miejscowego planu (fot. mat. DRMG)

Tak wygląda geoankieta online, która będzie teraz udostępniana mieszkańcom Gdańska przy okazji sporządzania miejscowego planu
(fot. mat. DRMG)

W Gdańsku do każdego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu będzie mieszkańcom udostępniona geoankieta online tj. dokładna mapa terenu z zaznaczonymi granicami planu. Na mapie zapisane będą także informacje dodatkowe: kto jest autorem projektu planu, jak brzmi treść uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przystąpienia do prac planistycznych. Mapa informuje o działkach w granicach planu i strukturze własności terenu oraz o budynkach: ich funkcji, roku budowy, liczbie kondygnacji.

Aby złożyć wniosek do planu, wystarczy kliknąć symbol „wnioski do planu”. Na mapie można wówczas zaznaczyć wybrany obiekt, obszar lub punkt i wpisać swój komentarz. Dodatkowo – istnieje możliwość dołączenia do składanego wniosku własnego pliku w dowolnym formacie. Po wpisaniu swoich danych osobowych oraz adresu (co jest wymogiem ustawowym), wniosek można złożyć. W ciągu kilku sekund jest on widoczny na mapie projektanta odpowiedzialnego za przygotowanie projektu planu.

- Zaproponowanie nowego narzędzia konsultacyjnego sprawi, że projektant i mieszkaniec łatwo znajdą wspólny język. Interaktywna mapa ułatwia porozumienie, pozwala minimalizować wieloznaczności i daje mieszkańcom możliwość precyzyjnego przekazania własnego pomysłu. Wierzymy w korzyści płynące z dialogu i staramy się przekonywać do niego mieszkańców, proponując jednocześnie nowe sposoby włączenia się w proces tworzenia planów – podkreśla Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

Umożliwienie składania wniosków za pomocą geoankiety, nie oznacza likwidacji dotychczasowych opcji. Wnioski można nadal składać w formie papierowej oraz elektronicznej – poprzez platformę ePUAP lub mailowo.

Źródło: UM Gdańska

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser