• gisplay.pl

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową z geodezji i kartografii - edycja 2020/21

Rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę dyplomową obronioną na kierunku geodezja i kartografia, edycja 2020/21, organizowany przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii, pod patronatem Głównego Geodety Kraju oraz Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk

Do tegorocznej edycji Konkursu zgłoszono łącznie 53 prace, z czego warunki formalne spełniało 49 prac (25 magisterskich oraz 24 inżynierskich), które zakwalifikowane zostały do I etapu Konkursu.

Prace magisterskie: 25, w tym: Akademia Górniczo-Hutnicza 9, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 7, Politechnika Warszawska 5, Politechnika Wrocławska 2, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 1, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 1.

Prace inżynierskie: 24, w tym: Politechnika Warszawska 11, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 6, Akademia Górniczo-Hutnicza 5, Akademia Morska w Szczecinie 1, Politechnika Wrocławska 1.

Prace oceniała 21-osobowa Komisja Konkursowa, której przewodniczącym był Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński.

Wyniki Konkursu:

Prace magisterskie:

  • I miejsce: Maciej Grzymała “Analiza wpływu interferencji fal wtórnych na obserwacje systemu Galileo”, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. Dominik Próchniewicz
  • II miejsce: Krzysztof Karol Książek “Analiza wrażliwości sieci kontrolnej w aspekcie minimalnego wykrywalnego przemieszczenia”, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. Sławomir Łapiński
  • III miejsce: Dorota Harężlak “Statystyczne metody wykrywania obserwacji odstających”, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, promotor: dr hab. inż. Edward Preweda

Prace inżynierskie:

  • I miejsce: Mateusz Grzegorz Piskorski „Analiza międzyczęstotliwościowych opóźnień sprzętowych odbiorników GNSS dla obserwacji kodowych na podstawie danych sieci stacji referencyjnych IGS”, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. Dominik Próchniewicz
  • II miejsce: Kamil Bartosik „Wykorzystanie konwolucyjnych sieci neuronowych do poprawy rozdzielczości przestrzennej zdjęć lotniczych”, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński
  • III miejsce: Łukasz Polakiewicz „Proces regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod istniejące drogi publiczne na przykładzie Gminy Miejskiej Legionowo” , Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. Robert Łuczyński

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w kwietniu 2022.

Źródło: SGP

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser