Rozstrzygnięto przetarg na zintegrowanie osnowy geodezyjnej z systemem ASG-EUPOS

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, po ponownym badaniu i ocenie ofert, ogłosił wyniki przetargu nieograniczonego na "Zintegrowanie podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze Polski ze stacjami referencyjnymi systemu ASG-EUPOS".

Obchody Dnia Geodety na Mazowszu

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Warszawie zaprasza na obchody Dnia Geodety na Mazowszu, które odbędą się w dniach 11-12 września 2010 r. w Broku.

TPI zaprasza na Szkołę Pomiarów i Forum Użytkowników GPS

Tegoroczna, IV edycja, odbędzie się w dniach 6-8 października 2010 r. Tematem przewodnim będą zagadnienia związane z pomiarami GPS w geodezji i budownictwie.

Nowy system monitoringu Leica Geosystems w Polsce

Leica Geosystems dostarczy Instytutowi Badawczemu Dróg i Mostów w Warszawie kompleksowy system monitoringu konstrukcji mostowych znajdujących się pod obciążeniem statycznym.

Nowa funkcjonalność w serwisie ePODGiK

W dniu 2 czerwca 2010 w serwisie ePODGiK wprowadzono możliwość wizualizacji zgłoszonych zakresów prac geodezyjnych na tle danych serwisu Google Maps. Ponadto umożliwiono także łatwe sprawdzenie trasy dojazdu z siedziby firmy do obszaru zgłoszonej pracy.

Nowa wersja Leica MobileMatriX

Nowa wersja 4.0 Leica MobileMatriX - oprogramowania do interaktywnego gromadzenia, przetwarzania, wizualizacji i prezentacji danych geodezyjnych i bazodanowych zyskała możliwość obsługi systemów pomiarowych Lecia Viva GNSS, a także jest kompatybilna z systemem Windows 7.

TPI zaprasza na pokazy sprzętu pomiarowego

Firma TPI, wyłączny dystrybutor marki Topcon w Polsce, zaprasza na "Roadshow TPI", czyli pokazy dynamiczne sprzętu pomiarowego, zwiększającego efektywność prac budowlanych.

Powołano członków Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

Główny Geodeta Kraju powołał członków Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej. Na pierwszym posiedzeniu Rady, które odbyło się 24 maja br. w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii członkowie Rady odebrali akty powołania.

Portal informacyjny PODGiK

W dniu 21 maja 2010 r. firma Geo-system Sp. z o.o. uruchomiła portal informacyjny powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Pod adresem www.podgik.pl można znaleźć dane teleadresowe wszystkich powiatowych i miejskich ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a w przyszłości również adresy ich stron internetowych oraz adresy oferowanych usług sieciowych.

Strona 98 z 105

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser