Zaktualizowana warstwa PRG w Geoportalu

Zaktualizowana warstwa Państwowego Rejestru Granic została opublikowana w serwisie Geoportal.

Promocyjna sprzedaż GEO-MAP na XX-lecie firmy Geo-System

Z okazji XX-lecia istnienia, firma Geo-System w dniach od 20 marca do 20 kwietnia 2010 r. wprowadza promocyjną sprzedaż nowych licencji na oprogramowanie GEO-MAP.

Konferencja na temat zastosowaniu nowoczesnych technik satelitarnych w geodezji

W dniach 20-21 maja 2010 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbędzie się konferencja "Satelitarnych metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji". Termin zgłaszania referatów upływa z dniem 22 marca 2010 roku.

Porozumienie w sprawie III Kongresu Katastralnego w Polsce w 2011 roku

W związku z podjętymi przez Głównego Geodetę Kraju oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich, staraniami dotyczącymi prawa do organizacji w Polsce w roku 2011, III Kongresu Katastralnego, w dniu 11 marca 2010r. podpisane zostało porozumienie intencyjne dotyczące współpracy w tym zakresie.

Zapowiedź seminarium doktorantów na temat geodezji i kartografii

W dniach 28-29 maja 2010 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbędzie się "II Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Dyscypliny Geodezja i Kartografia". Tematyka seminarium to aktualne problemy geodezji i kartografii.

GUGiK ogłosił przetarg na opracowanie i aktualizację BDOT

Główny Urząd Geodezji i Kartografii ogłosił przetarg ograniczony na opracowanie i aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT) dla obszaru 6 województw w ramach projektu "Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania".

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany granic administracyjnych Rzeszowa

Do 12 marca br. przeprowadzone zostaną na terenie Rzeszowa konsultacje społeczne dotyczące zmiany granic administracyjnych Miasta Rzeszowa. Mieszkańcom miasta zadane zostaną trzy pytania.

Zaktualizowne C-GEO z możliwością pobierania map topograficznych z Geoportalu

Poza opcją pobierania map topograficznych z Geoportalu, w aktualizacji 8.3.2.26 wprowadzono jeszcze kilkanaście innych zmian zwiększających możliwości i funkcjonalność programu.

Poszerzenie składu osobowego Komisji Kwalifikacyjnej

W dniu 24 lutego 2010 r. Główny Geodeta Kraju podpisał zarządzenie poszerzające skład osobowy Komisji ds. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Strona 95 z 100

Nasze patronaty

Kongres GIS 2023
25-26 października 2023
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser