Konkurs o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii w dziedzinie Geoinformacji - edycja 2022

Rozpoczął się nabór wniosków do Konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji. (edycja V – 2022 rok).

Uczestnikami Konkursu (autorami prac, rozwiązań) mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w Polsce obronili prace dyplomowe lub rozprawy doktorskie, wydali publikacje lub wdrożyli innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku oraz oświadczenia zgodnego ze wzorem właściwym dla danej kategorii, określonym w regulaminie konkursu. 

Do Konkursu o nagrodę Ministra mogą być zgłaszane

  • prace dyplomowe i rozprawy doktorskie – obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku;
  • publikacje, w postaci druków zwartych, które zostały opublikowane w Polsce w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
  • innowacyjne rozwiązania – funkcjonujące na rynku urządzenia, produkty, metody lub procesy technologiczne, które zostały wdrożone i nie upłynęło więcej niż trzy lata od rozpoczęcia ich użytkowania.

Nagrody zostaną przyznane według następujących kategorii

  • prace inżynierskie - maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek,
  • prace magisterskie - maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek,
  • rozprawy doktorskie - maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek,
  • krajowe publikacje - maksymalnie 1 nagroda w formie statuetki,
  • innowacyjne rozwiązania - maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 30 października 2022 r.

Szczegóły i dokumenty na stronie MRIT

 

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018