• gisplay.pl

Konkurs Ministra Rozwoju i Technologii w dziedzinie geoinformacji rozstrzygnięty

Rozstrzygnięto konkurs o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji (edycja V - 2022 r.).

 W ramach Konkursu wpłynęło 27 wniosków, w tym w kategorii:

 • prace dyplomowe – 17,
 • rozprawy doktorskie – 6,
 • publikacje – 2,
 • innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji – 2.

Lista nagrodzonych w kategoriach:

I. Prace dyplomowe:

 1. mgr Iga Ajdacka za pracę „Wykorzystanie drzew decyzyjnych (DT) do automatyzacji selekcji rzek na mapach ogólnogeograficznych”, promotor: dr inż. Izabela Karsznia, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski;
 2. mgr inż. Dominik Teodorczyk za pracę „Integracja radarowych danych satelitarnych pochodzących z misji Sentinel-1 oraz TerraSAR-X do monitorowania deformacji powierzchni terenu na obszarze Górnego Śląska”, promotor: dr inż. Kamila Pawłuszek-Filipiak, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
 3. mgr inż. Wojciech Krok za pracę „Analiza atrakcyjności działek ewidencyjnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obrębie Opatowice”, promotor: dr. inż. Tomasz Noszczyk prof. URK, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie.

  II. Rozprawy doktorskie:

 1. dr inż. Mariusz Ciesielski za pracę „Analiza rekreacyjnego wykorzystania terenów leśnych na podstawie danych z aplikacji i portali społecznościowych”, promotor: dr. hab. Krzysztof Stereńczak, prof. IBL, Zakład Geomatyki, Instytut Badawczy Leśnictwa;
 2. dr inż. Magdalena Pilarska Mazurek za pracę „Opracowanie metodyki korekcji intensywności sygnału z lotniczego skanowania laserowego w celu poprawy rozpoznawania pokrycia terenu”, promotor: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska.

III. Krajowe publikacje

 1. dr hab. Krzysztof Stereńczak, prof. Instytutu Badawczego Leśnictwa jako redaktor naukowy publikacji „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”.

 IV. Innowacyjne rozwiązania

 1. Zespół Geo-System Sp. z o.o. reprezentowany przez Zbigniewa Malinowskiego – Prezesa Zarządu za „Automatyczny raport dla działki ewidencyjnej obejmujący aktualne i historyczne dane zgromadzone w Infrastrukturze Informacji Przestrzennej”.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser