Nowe funkcjonalności w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl rozbudowano narzędzie „Wyszukiwanie obiektów” z Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) oraz wprowadzono usprawnienie w działaniu narzędzia „Zawartość mapy”.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z Geoportalu, pokazujący sposób korzystania z nowo dodanej selekcji "Przecięcie warstwą", która została dodana do narzędzia "Wyszukiwanie obiektów" z bazy BDOT10k.

Rozszerzenie narzędzia do analiz BDOT10k (fot. GUGiK)

W narzędziu „Wyszukiwanie obiektów” z BDOT10k dodano funkcjonalność „Przecięcie warstwą” umożliwiająć wyszukiwanie i wyświetlanie obiektów poprzez analizę zależności topologicznej między warstwami.

Nowa funkcjonalność wymaga wskazania minimum dwóch warstw oraz rodzaju zależności między nimi. Pierwszą warstwę wybieramy w zakładce „Wybierz warstwę” zaś drugą w nowej opcji „Przecięcie warstwą”. Po wybraniu warstw, użytkownik musi jeszcze wskazać jeden z dostępnych operatorów („Wybierz operator”), a następnie uruchomić opcję „Wykonaj zapytanie”. Lista dostępnych operatorów:

  • Istnieje część wspólna
  • Stykają się
  • Są wewnątrz
  • Zawierają w całości
  • Nie istnieje część wspólna
  • Nie stykają się
  • Nie są wewnątrz
  • Nie zawierają w całości

Zmiany wprowadzono także w narżedziu „Zawartość mapy”, gdzie panel funkcjonalności „Wyszukaj warstwę” otwiera się na środku ekranu, dzięki czemu użytkownik ma możliwość wyszukania i zarządzania widocznością warstw mając ciągły podgląd na pozostałe opcje narzędzia, tj. drzewko warstw i legendę.

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
26-27.05.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018