• gisplay.pl

Zaktualizowane wizualizacje BDOT10k w skali 1:25 000 już dla całego kraju

GUGiK poinformował, że w serwisie geoportal.gov.pl dostępne są zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w sakli 1:25 000 (3. Iteracja) w formacie PDF dla obszaru całego kraju.

Prace są realizowane w ramach działań własnych urzędu i mają na celu publikację oraz dostarczenie aktualnych informacji topograficznych w formacie PDF. Opracowania są realizowane w pełni automatycznie w oprogramowaniu FME firmy Safe Software, na podstawie aktualnych danych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, tj. Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k oraz Numerycznego Modelu Terenu. 

Nowo wygenerowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 można pobrać wprost z serwisu geoportal.gov.pl, wybierając warstwę „Wizualizacja kartograficzna BDOT10k”w grupie warstw „Dane do pobrania” - „Topografia”. Następnie po wybraniu interesującego arkusza i kliknięciu na jego obszarze w oknie mapy pojawia się możliwość pobrania pliku PDF.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser