Starszy Specjalista w POLSA (Gdańsk/Warszawa)

Polska Agencja Kosmiczna w Gdańsku poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy Specjalista

Miejsce wykonywania pracy:

Polska Agencja Kosmiczna – Departament Obserwacji Ziemi - oddział terenowy w Warszawie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. udział w przygotowaniu, wdrażaniu i obsłudze systemów satelitarnej obserwacji Ziemi oraz systemów informacyjnych wykorzystujących dane satelitarne w tym w szczególności definicji produktów, serwisów, usług i monitoringów,
 2. współpraca z krajowymi jednostkami administracji publicznej oraz z instytucjami europejskimi w tym w szczególności z Europejską Agencją Kosmiczną w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem na potrzeby krajowe danych satelitarnych i ich wykorzystaniem,
 3. weryfikacja i ocena dokumentów/produktów merytorycznych pod kątem ich zgodności z założeniami programów, projektów i umów,
 4. przygotowywanie analiz, publikacji, informacji i innych opracowań w obszarze obserwacji Ziemi,
 5. udział w opracowaniu harmonogramów realizacji zadań departamentu, ustalaniu planu finansowego dla przedsięwzięć realizowanych w ramach prac departamentu,
 6. przygotowywanie, organizacja i prowadzenie szkoleń, seminariów i konsultacji związanych z obserwacją Ziemi i wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych,
 7. realizacji innych działań w obszarze obserwacji Ziemi podejmowanych przez Polską Agencję Kosmiczną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe drugiego stopnia na kierunku teledetekcja lub fotogrametria lub geografia lub geodezja i kartografia lub geomatyka lub systemy informacji przestrzennej lub pokrewne.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zadań realizowanych na danym stanowisku,
 • doświadczenie w pracy w obszarze teledetekcji satelitarnej,
 • wiedza z zakresu europejskich i światowych satelitarnych systemów pozyskiwania, udostępniania i przetwarzania danych satelitarnych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się (mile widziany dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego np. certyfikat, zaświadczenie),
 • znajomość ustawy z dnia 21 października 2020 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (tj. Dz.U. 2020 poz. 1957)

wymagania dodatkowe:

 • umiejętność sporządzania analiz, raportów, zestawień oraz dokumentowania działań administracji,
 • umiejętność współpracy w grupie zadaniowej,
 • umiejętność skutecznego działania pod presją czasu,
 • udokumentowana współpraca międzynarodowa (stypendia, staże, projekty),
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność, umiejętność myślenia analitycznego, dokładność, systematyczność

Termin składania dokumentów: 27 grudnia 2023

Treść ogłoszenia [pdf]

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser