Stanowisko ds. pozyskiwania i opracowywania informacji ze zdjęć lotniczych (Poznań)

Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu poszukuje osoby na:

Stanowisko ds. pozyskiwania i opracowywania informacji ze zdjęć lotniczych

Zakres podstawowych czynności

 • wykonywanie prac związanych z numerycznymi opracowaniami map wektorowych z zakresu fotogrametrii lotniczej za pomocą sprzętu typu stacja fotogrametryczna jako obserwator przyrządów stereoskopowych (praca w środowisku systemu informatycznego MicroStation–Mapa v8, przy stereodigitalizacji zdjęć lotniczych, z zapisem do bazy danych);
 • wykonywanie prac fotogrametrycznych i geodezyjnych.

Wymagania niezbędne

 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera - Pakietu Office i urządzeń biurowych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie dotyczącym wykonywania wektorowych opracowań mapowych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • umiejętność pracy w programach typu GIS oraz CAD takich jak QGIS, ESRI, Bentley Microstation i podobnych;
 • wykształcenie wyższe I stopnia, kierunek lub specjalność: geodezja i kartografia, fotogrametria;
 • zdolność widzenia stereoskopowego;
 • znajomość podstawowych zasad pracy na instrumentach fotogrametrycznych.

Wymagania dodatkowe

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania danych wektorowych metodą stereodigitalizacji zdjęć lotniczych z wykorzystaniem stacji fotogrametrycznej;
 • studia podyplomowe z zakesu : fotogrametria i teledetekcja;
 • umiejętność pracy na lotniczych zdjęciach fotogrametrycznych;
 • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 – geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
 • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 7 – fotogrametria i teledetekcja;
 • wykształcenie wyższe II stopnia, kierunek lub specjalność: geodezjia i kartografia, fotogrametria;
 • znajomość zasad tworzenia map rastrowych technikami fotogrametrii.

Termin składania ofert: 30.12.2021 r.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email

Nasze patronaty

Dzień Teledetekcji 2021
21 grudnia 2021
GIS Day w Stolicy 2021
13 grudnia 2021
VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018