• gisplay.pl

Wyniki konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią

Dr Łukasz Fiedeń z Uniwersytetu Jagielońskiego został laureatem IV edycji konkursu im. Konrada Czapiewskiego pod patronatem KPZK PAN na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią.

Wyniki konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią

Nagrodzona praca doktorska "Strategie mobilności i zachowania społeczne mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiejskich o słabej dostępności transportu publicznego (fot. Facebook, ZRR IGIGP UJ)

W tegorocznej edycji konkursu kapituła podjęła jednogłośnie decyzję o przyznaniu trzech nagród (jedna pierwsza nagroda i dwie drugie nagrody) oraz jednego wyróżnienia.   

Pierwszą nagrodę otrzymał dr Łukasz Fiedeń, doktorant Zakładu Rozwoju Regionalnego, obecnie pracownik zakładu GLOR w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej za pracę "Strategie mobilności i zachowania społeczne mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiejskich o słabej dostępności transportu publicznego". Promotorem pracy był dr hab. Krzysztof Gwosdz, Prof. UJ.

W ocenie komisji konkursowej "praca doktorska wyróżnia się bardzo aktualnym tematem, dobrym umocowaniem w literaturze, oryginalną metodyką oraz wartościową aplikacyjnie interpretacją. Na szczególne podkreślenie zasługuje komplementarne wykorzystanie analiz GIS, danych statystycznych oraz metod jakościowych. Łukasz Fiedeń oparł się w swych badaniach na dostępnych danych macierzowych (w zakresie migracji oraz dojazdów do pracy), co pozwoliło na zwiększenie precyzji badania. Autor przygotował też własną geobazę zawierającą lokalizację przystanków transportu publicznego. Przeprowadził szczegółową analizę rozkładów jazdy oraz badanie GIS w zakresie czasów dojścia z miejsc zamieszkania do przystanków. W efekcie zaproponował autorski wskaźnik FAI obrazujący dostępność każdego adresu do miasta powiatowego transportem publicznym w relacji do dostępności transportem indywidualnym samochodowym. W tych samych gminach przeprowadzone zostały ankiety obejmujące łącznie 1,6 tys. gospodarstw domowych. Jest to skala pozwalająca uznać nagrodzoną pracę doktorską za niezależne małe kompleksowe badanie ruchu”.

Drugą nagrodę otrzymali:

  • dr Justyna Breś - "Przestrzenie publiczne na styku morza i lądu w małych miastach portowych w Polsce w kontekście planowania przestrzennego obszarów morskich", promotor: dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka, Prof. PG;
  • dr Maciej Główczyński - "Wpływ mediów przestrzennych na proces cyfrowego wytwarzania miejsca", promotor: dr hab. Sylwia Staszewska, prof. UAM.

Wyróżnienie:

  • dr Flavio Besana - "The future of shrinking areas in the EU. Potential policy impacts in light of pressing pandemic, environmental and institutional challenges" (Przyszłość obszarów kurczących się w UE. Potencjalny wpływ polityk unijnych w świetle wyzwań pandemicznych, środowiskowych i instytucjonalnych), promotor: prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz.

Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się 23 października podczas dorocznej konferencji POLREG, tym razem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser