• gisplay.pl

MRiT szkoli pracowników gmin z reformy systemu planowania przestrzennego

Jak w praktyce wygląda wdrażanie planowania przestrzennego po reformie przepisów – to temat serii bezpłatnych szkoleń online dla pracowników gmin prowadzonych przez ekspertów Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza nowe dokumenty i narzędzia – plan ogólny, sporządzany obligatoryjnie dla całej gminy oraz zintegrowany plan inwestycyjny, będący szczególnym rodzajem planu miejscowego. Zgodnie z ustawą plan ogólny ma być uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy w randze aktu prawa miejscowego. Gminy będą miały na to czas do 1 stycznia 2026 r.

W ramach KPO gminy otrzymają wsparcie  w przygotowaniu powyższych dokumentów. MRiT koncentruje się na inicjowaniu i koordynowaniu działań mających na celu stymulowanie rozwoju gmin poprzez dostęp do środków przeznaczonych na zrefundowanie gminom kosztów sporządzenia obligatoryjnych dokumentów planistycznych. Uzupełnieniem tych działań jest wsparcie merytoryczne, polegające na realizacji kursów i szkoleń doskonalących kompetencje samorządowców w zakresie zmian, jakie przyniosła reforma.

W czasie trwającej właśnie serii bezpłatnych szkoleń, eksperci MRiT omawiają zasady naboru wniosków o finansowe i organizacyjne wsparcie we wdrażaniu planów (inwestycja A1.3.1 w ramach komponentu „Odporność i konkurencyjność gospodarki”). W trakcie webinarów eksperci MRiT wyjaśniają kwestie takie jak:

  • zakres działań objętych wsparciem,
  • ważne terminy,
  • kryteria wyboru projektów,
  • poziomy dofinansowania,
  • niezbędne dokumenty.

W najbliższych dniach planowane są szkolenia dla pracowników gmin województw lubuskiego, warmińsko – mazurskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego. Po przeszkoleniu są już gminy z województw śląskiego i lubelskiego. Zaproszenia do udziału w webinarach wszystkie gminy otrzymują bezpośrednio. 

Pracownicy JST oraz wszystkie osoby zainteresowane, mogą też korzystać ze specjalnej bazy wiedzy dotycząca reformy systemu planowania przestrzennego na stronie MRiT

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser