Polska przed Trybunałem z powodu niewdrożenia dyrektywy INSPIRE

Komisja Europejska pozywa Estonię i Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z powodu niewprowadzenia prawodawstwa UE w zakresie ochrony środowiska. Pomimo wystosowania do obu wspomnianych państw uzasadnionych opinii w ramach trwających postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, do tej pory nie wprowadziły one do swoich krajowych porządków prawnych przepisów dotyczących infrastruktury danych przestrzennych.

Opublikowano rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych

W dniu 29 października opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r., nr 201, poz 1333).

Opublikowano jednolity tekst prawa geodezyjnego

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 października opublikowano obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji i usług danych przestrzennych

Na stronie MSWiA opublikowany został projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

Rząd zmienia Prawo wodne

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra środowiska, które zobowiązują do opracowywania map zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Nowe rozporządzenia do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

GUGiK opublikował dwa nowe rozporządzenia do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Pierwsze dotyczy materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczanych klauzulą "poufne". Drugie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa.

Strona 24 z 24

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser