Senat za nowelizacją prawa geodezyjnego

Podczas 75. posiedzenia Senatu przyjęto nowelizację ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 15 maja 2015 r.

Kontrowersje wokół ostatnich zmian w prawie geodezyjnym

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu (15 maja) przyjęto nowelizację doprecyzowującą Prawo geodezyjne i kartograficzne. Teraz ustawą zajmie się Senat. Zmiany jednak nie podobają się geodetom, którzy m.in. zarzucają niezgodność ustawy z Konstytucją.

Wyjaśnienia do nowelizacji prawa geodezyjnego

Polskie Towarzystwo Geodezyjne opublikowało na swojej stronie internetowej odpowiedzi Głównego Geodety Kraju na zagadnienia i pytania związane z nowelizacją ustawy Pgik, które z pewnością przydadzą się wszystkim osobom zainteresowanym prawem geodezyjnym.

Uwagi Stowarzyszenia Geodetów Polskich do Pgik

Stowarzyszenia Geodetów Polskich przekazało Głównemu Geodecie Kraju propozycje i uwagi do aktualnie obowiązującego Prawa geodezyjnego i kartograficznego wraz z propozycjami prac nad nowym Prawem.

Informacja GUGiK w sprawie wygasłych rozporządzeń

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opublikowano informację dotyczącą wygasłych 13 stycznia 2015 r. dwóch rozporządzeń: w sprawie GESUT i BDOT oraz mapy zasadniczej z dnia 12 lutego 2013 r. oraz w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa z dnia 26 maja 2010 roku.

Zielona Góra większa po Nowym Roku

Zielona Góra po połączeniu (po prawej) (źródło: gazetalubuska.pl)Z dniem 1 stycznia 2015 r.  wchodzi w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające zmiany na adminstracyjnej mapie Polski. Największe dotyczą Zielonej Góry.

Nowe rozporządzenia do nowelizacji Pgik

W Dzienniku Ustaw zostały opublikowane trzy nowe rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji do nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego opublikowana

W Dzienniku Ustaw z dnia 4 lipca br. pod pozycją 897 została opublikowana ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Prezydent podpisał nowelizację Pgik

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał (2 lipca) ustawę z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Strona 15 z 24

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser