Sejm przyjął ustawę deregulacyjną

Posłowie przyjęli ustawę o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, w tym zawodu geodety. Ustawą zajmie się teraz Senat.

Rozporządzenie ws. GESUT, BDOT i mapy zasadniczej w Dzienniku Ustaw

rozporzadzenie frontW Dzienniku Ustaw z dnia 21 marca br. pod poz. 383 opublikowano Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Opublikowano rozporządzenie w sprawie ZSiN

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 lutego 2013 r. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

Boni podpisał rozporządzenie ws. GESUT, BDOT i mapy zasadniczej

Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni podpisał rozporządzenie w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Rozporządzenie ws. opracowywania map zagrożenia i ryzyka powodziowego

rozporzadzenie frontW Dzienniku Ustaw z 22 stycznia opublikowano rozporządzenie ministrów środowiska, transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, administracji i cyfryzacji oraz spraw wewnętrznych z 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego.

Rozporządzenie dotyczące systemu odniesień przestrzennych w Dzienniku Ustaw

rozporzadzenie frontW Dzienniku Ustaw z dnia 14 listopada br. (Dz. U. 2012. Poz. 1247) opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

Rząd poparł deregulację

rozporzadzenie frontRada Ministrów przyjęła wczoraj (25 września) projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, w tym także dostępu do zawodu geodety.

Deregulacja zawodów. Są zmiany dotyczące geodezji

rozporzadzenie frontNa stronie Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowano kolejną wersję projektu ustawy deregulującej dostęp do zawodów. W porównaniu do poprzedniej wersji wprowadzono kilka zmian dotyczących nadawania uprawnień z zakresu geodezji i kartografii.

Projekt rozporządzenia o PZGiK do konsultacji

rozporzadzenie frontNa stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Strona 19 z 24

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser