GIS Day w Stolicy w tym roku na SGGW

"GIS w Gospodarce Przestrzennej" to hasło tegorocznej edycji konferencji GIS Day w Stolicy, która w dniu 23 listopada br. na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

GIS Day w Stolicy w tym roku na SGGW

GIS Day to międzynarodowe święto miłośników i użytkowników Systemów Informacji Geograficznej. GIS Day w Stolicy jest to konferencja mająca na celu uświetnienie tego międzynarodowego wydarzenia, promocję GIS, integrację międzyuczelnianą a także aktywizację organizacji pozarządowych i społecznych.

Tegoroczna edycja GIS Day w Stolicy poświęcona będzie wykorzystaniu technologii geoinformacyjnych w szeroko pojętej gospodarce przestrzennej. W tym roku zostaną poruszone w szczególności 3 zagadnienia:

  • cyfryzacja w planowaniu przestrzennym;
  • GIS w kreowaniu przestrzeni rekreacyjnej;
  • ochrona przyrody i środowiska z zastosowaniem narzędzi GIS.

Głównym organizatorem tegorocznego wydarzenia GIS Day w Stolicy 2023 jest Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SGGW w Warszawie.

Współorganizatorzy Konferencji:

  • Koło Naukowe Leśników Sekcja Geomatyki Leśnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  • Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej,
  • Koło Naukowe „Liderzy Bezpieczeństwa” Akademii Pożarniczej,
  • Koło Naukowe Studentów GeoPixel Wojskowej Akademii Technicznej,
  • Koło Naukowe Studentów „Rozpoznanie Obrazowe” Wojskowej Akademii Technicznej,
  • Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii GEOIDA Politechniki Warszawskiej, Studenckie Koło Naukowe Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych Szkoły Głównej Handlowej.

Strona konferencji GIS Day w Stolicy

Konferencje - aktualności

14 czerwca 2024

W dniach 23-25 października 2024 r. we Wrocławiu w formie hybrydowej odbędzie się międzynarodowa konferencja XXIV Conference of PhD Students and Young Scientists (wcześniej Konferencja Doktorantów i...

05 czerwca 2024

We wtorek 4 czerwca we Wrocławiu odbyła się jubileuszowa edycja konferencji „Informacja przestrzenna IMPULSEM dla rozwoju lokalnego". Jak co roku, nie zabrakło ciekawych prelekcji dających mocny,...

22 maja 2024

W dniach 16-18 września 2024 roku w Szczecinie odbędzie się I Międzynarodowa Szkoła Letnia organizowana przez Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji (PTFiT) wraz z Niemieckim Towarzystwem...

20 maja 2024

W niedzielę (19 maja) w Akrze, stolicy Ghany rozpoczęło się jedno z największych spotkań geodezyjnych na świecie - FIG Working Week 2024.

17 maja 2024

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich zaprasza na szkolenie on-line i warsztaty stacjonarne dotyczące planowania przestrzennego po nowelizacji ustawy.

16 maja 2024

Tegoroczny GeoPiknik odbędzie się 24 maja na terenie Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego w Józefosławiu.

14 maja 2024

Dostępny jest już szczegółowy program III Spotkania użytkowników QGIS, które w dniach 25-26 czerwca 2024 roku odbędzie się w Poznaniu.

10 maja 2024

W dniach 18-21 lipca 2024 roku na Politechnice Łódzkiej odbędzie się State of the Map Europe 2024 - międzynarodowe wydarzenie, które odbywa się w różnych krajach Europy. Jego celem jest wymiana...

08 maja 2024

Ruszyły zapisy na X edycję konferencji „Informacja przestrzenna IMPULSEM dla rozwoju lokalnego", która odbędzie się w dniach 4 – 5 czerwca 2024 roku we Wrocławiu.

24 kwietnia 2024

W dniach 4-5 listopada 2024 roku odbędzie się XXXII Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej pod hasłem "Geoinformacja w czasach sztucznej inteligencji".

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser