Akademia Kartografii i Geoinformatyki 2024

W dniach 22- 24 maja 2024 r. we Wrocławiu odbędzie się IV Akademia Kartografii i Geoinformatyki pod hasłem "Czas w opracowaniach kartograficznych i modelowaniu czasoprzestrzennym".

Konferencja poświęcona będzie szeroko rozumianemu problemowi czasu w modelowaniu przestrzennym, szczególnie w geoinformatycznym podejściu do analizy czasoprzestrzennej, geowizualizacji i opracowań kartograficznych. Prezentacje będą obejmowały zarówno czasy odległe jak i z najbliższej przeszłości. Przedstawione będą nowe wyzwania stawiane twórcom cyfrowych baz źródeł kartograficznych wykorzystujących HGIS jako narzędzie badań historycznych.

Celem jest dyskusja i wymiana doświadczeń na temat udziału nowoczesnych technologii geoinformacyjnych w przetwarzaniu danych czasoprzestrzennych: kartograficznych, geodezyjnych, teledetekcyjnych i. in., w systemach informacji geograficznej.

Specjalne sesje zostaną poświęcone wynikom projektów HGIS i innych związanych z tematyką konferencji, m. in.:

 • Kształtowanie granic niepodległej Polski w świetle dokumentów kartograficznych;
 • Atlasy Historyczne Miast Polskich;
 • Atlasy Historyczne Miast Europejskich;
 • Wykorzystanie środowiska webGIS do gromadzenia i publikacji danych historycznych.

Akademii towarzyszyć będą:

 • Wręczenie medalu im. prof. Andrzeja Makowskiego za istotny wkład w rozwój kartografii;
 • Prezentacja opracowań zgłoszonych do konkursu SKP o nagrodę im. Krzysztofa Buczkowskiego na najlepsze MAPY ROKU;
 • Obchody XXV rocznicy powstania Stowarzyszenia Kartografów Polskich.

Organizatorem IV Akademii Kartografii i Geoinformatyki są:

 • Stowarzyszenie Kartografów Polskich,
 • Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności,
 • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geoinformatyki i Kartografii
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Katedra Geodezji i Geoinformatyki
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Geomatyki i Kartografii
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Geomatyki i Kartografii
 • Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Główna Komisja Historii i Tradycji

Konferencje - aktualności

22 maja 2024

W dniach 16-18 września 2024 roku w Szczecinie odbędzie się I Międzynarodowa Szkoła Letnia organizowana przez Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji (PTFiT) wraz z Niemieckim Towarzystwem...

20 maja 2024

W niedzielę (19 maja) w Akrze, stolicy Ghany rozpoczęło się jedno z największych spotkań geodezyjnych na świecie - FIG Working Week 2024.

17 maja 2024

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich zaprasza na szkolenie on-line i warsztaty stacjonarne dotyczące planowania przestrzennego po nowelizacji ustawy.

16 maja 2024

Tegoroczny GeoPiknik odbędzie się 24 maja na terenie Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego w Józefosławiu.

14 maja 2024

Dostępny jest już szczegółowy program III Spotkania użytkowników QGIS, które w dniach 25-26 czerwca 2024 roku odbędzie się w Poznaniu.

10 maja 2024

W dniach 18-21 lipca 2024 roku na Politechnice Łódzkiej odbędzie się State of the Map Europe 2024 - międzynarodowe wydarzenie, które odbywa się w różnych krajach Europy. Jego celem jest wymiana...

08 maja 2024

Ruszyły zapisy na X edycję konferencji „Informacja przestrzenna IMPULSEM dla rozwoju lokalnego", która odbędzie się w dniach 4 – 5 czerwca 2024 roku we Wrocławiu.

24 kwietnia 2024

W dniach 4-5 listopada 2024 roku odbędzie się XXXII Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej pod hasłem "Geoinformacja w czasach sztucznej inteligencji".

22 kwietnia 2024

W dniach 18-19 kwietnia odbyła się XVIII Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji, podczas której członkowie studenckich kół prezentowali swoje dotychczasowe wyniki w formie referatów i posterów.

15 kwietnia 2024

Konferencja „Technologie satelitarne w zarządzaniu kryzysowym” odbędzie się w dniach 27-28 maja br. w Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności, a zaadresowana jest do decydentów, administracji...

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser