Za nami jubileuszowa X Świętokrzyska Konferencja Geodezyjna

W Podzamczu pod Chęcinami odbyła się jubileuszowa X Świętokrzyska Konferencja Geodezyjna. To wydarzenie, które już od dekady gromadzi specjalistów z dziedziny geodezji i kartografii z całego regionu świętokrzyskiego, stało się nie tylko tradycją, ale i platformą dla wymiany wiedzy oraz doświadczeń.

X Świętokrzyska Konferencja Geodezyjna (fot. powiat.kielce.pl)

X Świętokrzyska Konferencja Geodezyjna (fot. powiat.kielce.pl)

Tegoroczne spotkanie, które odbyło się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym w Podzamczu, w dworze Starostów Chęcińskich, niosło ze sobą wyjątkowy prestiż, bowiem po raz pierwszy miało miejsce w powiecie kieleckim, co jest dowodem uznania dla wieloletniej pracy nad modernizacją i cyfryzacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wicestarosta kielecki Tomasz Pleban, będąc gospodarzem konferencji, podkreślił znaczenie nowych technologii i narzędzi informatycznych, które znacząco przyczyniają się do usprawnienia obsługi mieszkańców.

Wśród gości konferencji znaleźli się wybitni przedstawiciele branży, w tym naczelnik Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Wsi Robert Kowalczyk z Ministerstwa Rolnictwa oraz dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii Marcin Grudzień, reprezentujący Głównego Geodetę Kraju. Dyskusje skupiły się na aktualnych wyzwaniach w geodezji, metodologii klasyfikacji gleboznawczej oraz ewidencji gruntów i budynków. Problematykę z tego zakresu omówił wspomniany wyżej Robert Kowalczyk.

Współorganizowane ze Świętokrzyskim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego spotkanie było znakomitą okazją do wymiany doświadczeń zawodowych przedstawicieli Służby Geodezyjnej odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego, prowadzących do usprawnienia procedur i technologii związanych między innymi z jego udostępnianiem, w sposób zapewniający zadowolenie podmiotów korzystających z usług administracji geodezyjnej. 

Konferencja była też okazją do podkreślenia znaczenia ciągłej pracy nad usprawnianiem służb geodezyjnych, co bezpośrednio wpływa na jakość pracy starostw i satysfakcję mieszkańców. Ostatnie lata przyniosły dynamiczne zmiany w prawie geodezyjnym, wymagające zaangażowania i adaptacji do nowych regulacji, co było jednym z głównych tematów podczas spotkania. Problematykę tego zagadnienia przybliżył Marcin Grudzień.

Przedstawił on przyszłe możliwości wsparcia finansowego przez Głównego Geodetę Kraju, kierowane do organów prowadzących zasób geodezyjny, w tym pochodzące z uruchamianego programu FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy).

- Zagadnienia z zakresu geodezji i kartografii są jednym z głównych zadań realizowanych przez powiaty. Sprawność prowadzenia związanych z nimi procedur bezpośrednio przekłada się na jakość pracy starostw powiatowych i zadowolenie korzystających z naszych usług mieszkańców powiatów. Między innymi i dlatego niezmiernie ważna jest ciągła praca nad usprawnianiem działania służby geodezyjnej. Niewątpliwie przyczynia się do tego wymiana doświadczeń zawodowych osób odpowiedzialnych za realizację tych zadań - powiedział Paweł Kowalczyk, dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kielcach.

- Corocznie organizowana Świętokrzyska Konferencja Geodezyjna jest też okazją do podzielenia się stosowanymi technologiami, osiągniętymi rezultatami i problemami we wdrażaniu przez poszczególne powiaty rozwiązań w obszarze informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - podkreślił dyrektor Paweł Kowalczyk.

Ostatnie kilka lat w geodezji to okres okres dynamicznej cyfryzacji zasobu geodezyjnego województwa świętokrzyskiego, realizowanej szczególnie w projekcie e-geodezja, ale także w ramach innych inicjatyw, w tym bezpośrednio ze środków własnych powiatów.

Procesy cyfryzacji zasobów geodezyjnych były też przez ostatnie 5 lat jednymi z głównych priorytetów powiatu kieleckiego. - Zdając sobie sprawę z istotności zadań geodezyjnych dla funkcjonowania powiatu - mieszkańców, inwestorów - powiat podejmował istotne inicjatywy zmierzające do ich usprawnienia, między innymi poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych - powiedział wicestarosta Tomasz Pleban.

Inicjatywy te zakończyły się sukcesami przekładającymi się w szczególności na ilość i zakres zcyfryzowanych materiałów. Pozwoliły na wdrożenie nowych technologii służących prowadzeniu pzgik.

- Dlatego tegoroczną konferencję traktujemy jako uwieńczenie tej kilkuletniej pracy na rzecz kieleckiej geodezji i mieszkańców naszego powiatu, korzystających z administracyjnych usług geodezyjnych - powiedział wicestarosta.

Źródło: SP w Kielcach

Konferencje - aktualności

14 czerwca 2024

W dniach 23-25 października 2024 r. we Wrocławiu w formie hybrydowej odbędzie się międzynarodowa konferencja XXIV Conference of PhD Students and Young Scientists (wcześniej Konferencja Doktorantów i...

05 czerwca 2024

We wtorek 4 czerwca we Wrocławiu odbyła się jubileuszowa edycja konferencji „Informacja przestrzenna IMPULSEM dla rozwoju lokalnego". Jak co roku, nie zabrakło ciekawych prelekcji dających mocny,...

22 maja 2024

W dniach 16-18 września 2024 roku w Szczecinie odbędzie się I Międzynarodowa Szkoła Letnia organizowana przez Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji (PTFiT) wraz z Niemieckim Towarzystwem...

20 maja 2024

W niedzielę (19 maja) w Akrze, stolicy Ghany rozpoczęło się jedno z największych spotkań geodezyjnych na świecie - FIG Working Week 2024.

17 maja 2024

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich zaprasza na szkolenie on-line i warsztaty stacjonarne dotyczące planowania przestrzennego po nowelizacji ustawy.

16 maja 2024

Tegoroczny GeoPiknik odbędzie się 24 maja na terenie Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego w Józefosławiu.

14 maja 2024

Dostępny jest już szczegółowy program III Spotkania użytkowników QGIS, które w dniach 25-26 czerwca 2024 roku odbędzie się w Poznaniu.

10 maja 2024

W dniach 18-21 lipca 2024 roku na Politechnice Łódzkiej odbędzie się State of the Map Europe 2024 - międzynarodowe wydarzenie, które odbywa się w różnych krajach Europy. Jego celem jest wymiana...

08 maja 2024

Ruszyły zapisy na X edycję konferencji „Informacja przestrzenna IMPULSEM dla rozwoju lokalnego", która odbędzie się w dniach 4 – 5 czerwca 2024 roku we Wrocławiu.

24 kwietnia 2024

W dniach 4-5 listopada 2024 roku odbędzie się XXXII Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej pod hasłem "Geoinformacja w czasach sztucznej inteligencji".

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser