Konferencja podsumowująca projekt dotyczący opracowania tyflomap zabytkowych założeń parkowych

W dniu 23 maja 2024 r. odbędzie się konferencja podsumowująca projekt pt. „Technologia opracowania tyflomap zabytkowych założeń parkowych" organizowana przez Wojskową Akademię Techniczną.

Tematem konferencji będzie przedstawienie badawczych i praktycznych wyników trzyletniego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i realizowanego w Wojskowej Akademii Technicznej w latach 2021-2024. Celem projektu było wypracowanie i pilotażowe wdrożenie kompleksowej technologii opracowywania niskobudżetowych tyflomap walorów kulturowych zabytkowych parków i ogrodów, zwiększających dostępność oferty turystycznej i kulturowej dla osób niewidomych i słabowidzących. Podczas konferencji poznamy świat parków i ogrodów projektowanych w różnych stylach – od renesansowych i barokowych, przez ogrody krajobrazowe, aż po orientalne ogrody japońskie. Zaprezentowane zostaną ideę przedstawiania na tyflomapach cech różnych stylów ogrodowych oraz edukacji osób niewidomych i słabowidzących w zakresie ich poznawania. Dowiemy się o metodycznych i praktycznych aspektach całego procesu redakcji map i doboru technik ich druku, przeprowadzonego w ścisłej współpracy z odbiorcami map, czyli osobami niewidomymi i słabowidzącymi. Z uwagi na fakt, że konferencje poświęcone tyflokartografii odbywają się bardzo rzadko, część spotkania przeznaczony będzie na wystąpienia osób z innych ośrodków zajmujących się rozwiązaniami dla osób niewidomych i słabowidzących.

Konferencja jest nieodpłatna, towarzyszyć jej będzie wystawa prac dotykowych. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Głównego Geodety Kraju. Chęć udziału należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Zaproszenie [pdf]

Program konferencji [pdf]

Konferencje - aktualności

22 maja 2024

W dniach 16-18 września 2024 roku w Szczecinie odbędzie się I Międzynarodowa Szkoła Letnia organizowana przez Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji (PTFiT) wraz z Niemieckim Towarzystwem...

20 maja 2024

W niedzielę (19 maja) w Akrze, stolicy Ghany rozpoczęło się jedno z największych spotkań geodezyjnych na świecie - FIG Working Week 2024.

17 maja 2024

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich zaprasza na szkolenie on-line i warsztaty stacjonarne dotyczące planowania przestrzennego po nowelizacji ustawy.

16 maja 2024

Tegoroczny GeoPiknik odbędzie się 24 maja na terenie Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego w Józefosławiu.

14 maja 2024

Dostępny jest już szczegółowy program III Spotkania użytkowników QGIS, które w dniach 25-26 czerwca 2024 roku odbędzie się w Poznaniu.

10 maja 2024

W dniach 18-21 lipca 2024 roku na Politechnice Łódzkiej odbędzie się State of the Map Europe 2024 - międzynarodowe wydarzenie, które odbywa się w różnych krajach Europy. Jego celem jest wymiana...

08 maja 2024

Ruszyły zapisy na X edycję konferencji „Informacja przestrzenna IMPULSEM dla rozwoju lokalnego", która odbędzie się w dniach 4 – 5 czerwca 2024 roku we Wrocławiu.

24 kwietnia 2024

W dniach 4-5 listopada 2024 roku odbędzie się XXXII Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej pod hasłem "Geoinformacja w czasach sztucznej inteligencji".

22 kwietnia 2024

W dniach 18-19 kwietnia odbyła się XVIII Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji, podczas której członkowie studenckich kół prezentowali swoje dotychczasowe wyniki w formie referatów i posterów.

15 kwietnia 2024

Konferencja „Technologie satelitarne w zarządzaniu kryzysowym” odbędzie się w dniach 27-28 maja br. w Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności, a zaadresowana jest do decydentów, administracji...

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser