WODGiK w Katowicach zaprasza na konferencję dotyczącą informacji przestrzennej

W dniach 23-24 czerwca br. w Ustroniu odbędzie się konferencja naukowo – techniczna "Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego".

WODGiK w Katowicach zaprasza na konferencję dotyczącą informacji przestrzennej

Głównym celem przedsięwzięcia jest prezentacja geoportalu Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego ORSIP 2.0, popularyzacja wykorzystania danych i usług przestrzennych oraz aplikacji mapowych, a także rozwój kompetencji cyfrowych, zarządzania danymi w regionie oraz budowa społeczeństwa informacyjnego.

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli administracji samorządu szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz administracji rządowej, uczelni akademickich, organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli różnych branż w tym geodezji, ochrony środowiska, planowania przestrzennego, korzystających lub zainteresowanych systemami informacji przestrzennej.

Tematyka konferencji:

 • Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Kraju,
 • Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego ORSIP 2.0,
 • Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego,
 • Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego OPI-TPP 2.0,
 • Metropolitalne Obserwatorium Społeczno-Ekonomiczne InfoGZM,
 • 3 kroki do otwartych danych - MSIP Gliwice,
 • Otwarte dane - jakość, zarządzanie, udostępnianie, wykorzystanie,
 • Wykorzystanie narzędzi GIS do celów społecznej inwentaryzacji drzew,
 • Zastosowania danych z pułapu lotniczego w zarządzaniu przestrzenią miejską i środowiskiem,
 • Nawigacja i bezpieczeństwo w górach,
 • Warsztaty dotyczące kreatorów aplikacji i tworzenia aplikacji internetowych.

Konferencja wpisuje się bezpośrednio w realizację wizji rozwoju regionu zawartej w Regionalnej Polityce Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030, projekt - Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego, wskazanej jako kluczowe przedsięwzięcia własne samorządu regionalnego.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju oraz Marszałka Województwa Śląskiego. Partnerami konferencji są: ESRI Polska oraz MGGP Aero. Konferencja objęta została patronatem medialnym naszego portalu.

Rejestracja oraz program konferencji dostępne są na stronie internetowej https://geoportal.orsip.pl/konferencja

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018