WODGiK w Katowicach zaprasza na konferencję dotyczącą informacji przestrzennej

W dniach 23-24 czerwca br. w Ustroniu odbędzie się konferencja naukowo – techniczna "Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego".

WODGiK w Katowicach zaprasza na konferencję dotyczącą informacji przestrzennej

Głównym celem przedsięwzięcia jest prezentacja geoportalu Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego ORSIP 2.0, popularyzacja wykorzystania danych i usług przestrzennych oraz aplikacji mapowych, a także rozwój kompetencji cyfrowych, zarządzania danymi w regionie oraz budowa społeczeństwa informacyjnego.

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli administracji samorządu szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz administracji rządowej, uczelni akademickich, organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli różnych branż w tym geodezji, ochrony środowiska, planowania przestrzennego, korzystających lub zainteresowanych systemami informacji przestrzennej.

Tematyka konferencji:

 • Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Kraju,
 • Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego ORSIP 2.0,
 • Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego,
 • Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego OPI-TPP 2.0,
 • Metropolitalne Obserwatorium Społeczno-Ekonomiczne InfoGZM,
 • 3 kroki do otwartych danych - MSIP Gliwice,
 • Otwarte dane - jakość, zarządzanie, udostępnianie, wykorzystanie,
 • Wykorzystanie narzędzi GIS do celów społecznej inwentaryzacji drzew,
 • Zastosowania danych z pułapu lotniczego w zarządzaniu przestrzenią miejską i środowiskiem,
 • Nawigacja i bezpieczeństwo w górach,
 • Warsztaty dotyczące kreatorów aplikacji i tworzenia aplikacji internetowych.

Konferencja wpisuje się bezpośrednio w realizację wizji rozwoju regionu zawartej w Regionalnej Polityce Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030, projekt - Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego, wskazanej jako kluczowe przedsięwzięcia własne samorządu regionalnego.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju oraz Marszałka Województwa Śląskiego. Partnerami konferencji są: ESRI Polska oraz MGGP Aero. Konferencja objęta została patronatem medialnym naszego portalu.

Rejestracja oraz program konferencji dostępne są na stronie internetowej https://geoportal.orsip.pl/konferencja

Konferencje - aktualności

14 czerwca 2024

W dniach 23-25 października 2024 r. we Wrocławiu w formie hybrydowej odbędzie się międzynarodowa konferencja XXIV Conference of PhD Students and Young Scientists (wcześniej Konferencja Doktorantów i...

05 czerwca 2024

We wtorek 4 czerwca we Wrocławiu odbyła się jubileuszowa edycja konferencji „Informacja przestrzenna IMPULSEM dla rozwoju lokalnego". Jak co roku, nie zabrakło ciekawych prelekcji dających mocny,...

22 maja 2024

W dniach 16-18 września 2024 roku w Szczecinie odbędzie się I Międzynarodowa Szkoła Letnia organizowana przez Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji (PTFiT) wraz z Niemieckim Towarzystwem...

20 maja 2024

W niedzielę (19 maja) w Akrze, stolicy Ghany rozpoczęło się jedno z największych spotkań geodezyjnych na świecie - FIG Working Week 2024.

17 maja 2024

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich zaprasza na szkolenie on-line i warsztaty stacjonarne dotyczące planowania przestrzennego po nowelizacji ustawy.

16 maja 2024

Tegoroczny GeoPiknik odbędzie się 24 maja na terenie Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego w Józefosławiu.

14 maja 2024

Dostępny jest już szczegółowy program III Spotkania użytkowników QGIS, które w dniach 25-26 czerwca 2024 roku odbędzie się w Poznaniu.

10 maja 2024

W dniach 18-21 lipca 2024 roku na Politechnice Łódzkiej odbędzie się State of the Map Europe 2024 - międzynarodowe wydarzenie, które odbywa się w różnych krajach Europy. Jego celem jest wymiana...

08 maja 2024

Ruszyły zapisy na X edycję konferencji „Informacja przestrzenna IMPULSEM dla rozwoju lokalnego", która odbędzie się w dniach 4 – 5 czerwca 2024 roku we Wrocławiu.

24 kwietnia 2024

W dniach 4-5 listopada 2024 roku odbędzie się XXXII Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej pod hasłem "Geoinformacja w czasach sztucznej inteligencji".

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser