XXVII Międzynarodowe Czesko-Słowacko-Polskie Dni Geodezji

W dniach 25-27 maja 2023 roku już po raz dwudziesty siódmy odbędą się tradycyjne Międzynarodowe Czesko-Słowacko-Polskie Dni Geodezji.

Organizowane od 1995 roku spotkania geodetów z trzech sąsiednich krajów pozwalają nie tylko wymienić się doświadczeniami i opiniami na tematy zawodowe, ale także nawiązać osobiste kontakty. Kontakty te mogą być tym bliższe, ponieważ pokrewieństwo wszystkich trzech języków umożliwia prezentacje i dyskusje w językach ojczystych.

Program XXVII. Międzynarodowe Czesko-Słowacko-Polskie Dni Geodezji obejmują następujące bloki:

  1.  Informacje od kierowników resortów – po 25 min.
  2.  Podstawy geodezyjne, stanowe pola punktowe i nowe technologie – po 25 min.
  3.  Kataster nieruchomości i zagospodarowanie terenu – po 25 min.
  4.  Pomiary geodezyjne w budownictwie i przemyśle – po 25 min.
  5.  Sprawozdania studentów – po 10 min.

W każdym bloku (od 1 do 4) zostaną przedstawione trzy raporty, po jednym z każdego stowarzyszenia. Ponadto, dla każdego stowarzyszenia zostaną przedstawione po 2 raporty studentów.

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem SGP. Szczegóły w zaproszeniu [pdf].

 

Nasze patronaty

Dzień Teledetekcji 2022
12 grudnia 2022
Forum GPS
9 grudnia 2022
Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018