XXVII Międzynarodowe Czesko-Słowacko-Polskie Dni Geodezji

W dniach 25-27 maja 2023 roku już po raz dwudziesty siódmy odbędą się tradycyjne Międzynarodowe Czesko-Słowacko-Polskie Dni Geodezji.

Organizowane od 1995 roku spotkania geodetów z trzech sąsiednich krajów pozwalają nie tylko wymienić się doświadczeniami i opiniami na tematy zawodowe, ale także nawiązać osobiste kontakty. Kontakty te mogą być tym bliższe, ponieważ pokrewieństwo wszystkich trzech języków umożliwia prezentacje i dyskusje w językach ojczystych.

Program XXVII. Międzynarodowe Czesko-Słowacko-Polskie Dni Geodezji obejmują następujące bloki:

  1.  Informacje od kierowników resortów – po 25 min.
  2.  Podstawy geodezyjne, stanowe pola punktowe i nowe technologie – po 25 min.
  3.  Kataster nieruchomości i zagospodarowanie terenu – po 25 min.
  4.  Pomiary geodezyjne w budownictwie i przemyśle – po 25 min.
  5.  Sprawozdania studentów – po 10 min.

W każdym bloku (od 1 do 4) zostaną przedstawione trzy raporty, po jednym z każdego stowarzyszenia. Ponadto, dla każdego stowarzyszenia zostaną przedstawione po 2 raporty studentów.

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem SGP. Szczegóły w zaproszeniu [pdf].

 

Konferencje - aktualności

29 maja 2023

W dniach od 1 do 4 czerwca 2023 roku w Parku Śląskim i na lotnisku Katowice odbędzie się Jubileuszowa X Droniada - konkurs technologiczny organizowany w formule multidyscyplinarnych zawodów, którym...

26 maja 2023

Webinarium pt. „Integruj biznes, nie dane! Czyli dlaczego sama integracja danych nie zapewni Ci sukcesu na rynku? ” to kolejne z cyklu bezpłatnych spotkań organizowanych przez specjalistów z firmy...

23 maja 2023

Już w czerwcu odbędzie się bezpłatna konferencja „Dane / Wiedza / Innowacje”, organizowana w Warszawie przez firmę Globema. Wydarzenie będzie poświęcone zagadnieniom związanym z pozyskiwaniem,...

22 maja 2023

W dniach 7-8 września 2023 roku w w Białowieży odbędzie się XVI Podlaskie Forum GIS pt. „GIS – nowe możliwości, narzędzia i zastosowania”.

18 maja 2023

Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Esri Polska zapraszają na VIII Forum BioGIS - System Informacji Przestrzennej w...

16 maja 2023

W sobotę (20 maja) odbędą się Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej, w ramach których będzie można się dowiedzieć jak wygląda studiowanie na Wydziale Geodezji i Kartografii.

15 maja 2023

Skutki zmian klimatycznych, presja urbanizacyjna oraz bezpieczeństwo mieszkańców – to główne wyzwania współczesnych miast. W odpowiedzi na nie, z inicjatywy Centrum GovTech działającego w ramach...

08 maja 2023

Można już zapisywać się na warsztaty, które odbędą się w ramach tegorocznej konferencji "Informacja Przestrzenna IMPULSem dla rozwoju lokalnego".

04 maja 2023

Poznaliśmy agendę tegorocznej konferencji "Informacja Przestrzenna IMPULSem dla rozwoju lokalnego", która odbędzie się 5 czerwca 2023 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

02 maja 2023

Do połowy maja można zarejestrować się na XXIII Conference of PhD Students and Young Scientists (wcześniej Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych), która odbędzie się w dniach 13 - 15 czerwca...

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018