100 tys. zł kary dla GGK za naruszenie RODO

100 tys. zł kary dla GGK za naruszenie RODO

Prezes UODO po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej nałożył na Głównego Geodetę Kraju karę pieniężną w kwocie 100 tys. złotych.

Uwagi SGP i PTG do projektu rozporządzenia w sprawie standardów standardów technicznych wykonywania pomiarów geodezyjnych

Uwagi SGP i PTG do projektu rozporządzenia w sprawie standardów standardów technicznych wykonywania pomiarów geodezyjnych

Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Polskie Towarzystwo Geodezyjne złożyło do Głównego Geodety Kraju uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Tarcza Antykryzysowa 4.0 z podpisem prezydenta. Jakie ułatwienia dla geodetów?

Tarcza Antykryzysowa 4.0 - prezydent podpisał ustawę. Jakie ułatwienia dla geodetów?

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID.

Projekt rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych

Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Co w sprawie udostępniania numerów KW w Internecie? Jest kolejny apel GGK do prezesa UODO

Główny Geodety Kraju ponownie wystosował apel do prezesa UODO o równe traktowanie serwisów rządowych i komercyjnych, które publikują numery ksiąg wieczystych.

GGK chce wstrzymania publikacji numerów KW także w serwisach komercyjnych

GGK chce wstrzmania publikacji numerów KW także w serwisach komercyjnychGłówny Geodeta Kraju apeluje do Prezesa UODO o wstrzymanie publikowania numerów ksiąg wieczystych także w serwisach komercyjnych.

Wzory wniosków o udostępnienie materiałów PZGiK - projekt rozporządzenia

Portal PZGIKOpublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.

Jakie wsparcie dla geodetów w tarczy 4.0?

Jakie wsparcie dla geodetów w tarczy 4.0?W projekcie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, znalazły się regulacje usprawniające funkcjonowanie geodezji w sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19.

Uwagi SKP do projektu rozporządzenia w sprawie uprawnień zawodowych

Stowarzyszenie Kartografów Polskich opublikowało na swoje stronie uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Strona 7 z 24

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser