Uwagi SGP i PTG do projektu rozporządzenia w sprawie standardów standardów technicznych wykonywania pomiarów geodezyjnych

Uwagi SGP i PTG do projektu rozporządzenia w sprawie standardów standardów technicznych wykonywania pomiarów geodezyjnych

Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Polskie Towarzystwo Geodezyjne złożyło do Głównego Geodety Kraju uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Tarcza Antykryzysowa 4.0 z podpisem prezydenta. Jakie ułatwienia dla geodetów?

Tarcza Antykryzysowa 4.0 - prezydent podpisał ustawę. Jakie ułatwienia dla geodetów?

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID.

Projekt rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych

Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Co w sprawie udostępniania numerów KW w Internecie? Jest kolejny apel GGK do prezesa UODO

Główny Geodety Kraju ponownie wystosował apel do prezesa UODO o równe traktowanie serwisów rządowych i komercyjnych, które publikują numery ksiąg wieczystych.

GGK chce wstrzymania publikacji numerów KW także w serwisach komercyjnych

GGK chce wstrzmania publikacji numerów KW także w serwisach komercyjnychGłówny Geodeta Kraju apeluje do Prezesa UODO o wstrzymanie publikowania numerów ksiąg wieczystych także w serwisach komercyjnych.

Wzory wniosków o udostępnienie materiałów PZGiK - projekt rozporządzenia

Portal PZGIKOpublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.

Jakie wsparcie dla geodetów w tarczy 4.0?

Jakie wsparcie dla geodetów w tarczy 4.0?W projekcie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, znalazły się regulacje usprawniające funkcjonowanie geodezji w sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19.

Uwagi SKP do projektu rozporządzenia w sprawie uprawnień zawodowych

Stowarzyszenie Kartografów Polskich opublikowało na swoje stronie uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Projekt znowelizowanego rozporządzenia fotogrametrycznego

Opublikowano projekt nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

Strona 6 z 23

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018