Opublikowano nowe rozporządzenie fotogrametryczne

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 23 marca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

Co z numerami ksiąg wieczystych w Geoportalu? GGK zaskarży postanowienie Prezesa UODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał postanowienie zakazujące udostępniania numerów ksiąg wieczystych w serwisie www.geoportal.gov.pl. W odpowiedzi Główny Geodeta Kraju podjął decyzję o zaskarżeniu postanowienie do sądu administracyjnego.

Senacka Komisja Infrastruktury za nowelizacją prawa geodezyjnego

Podczas posiedzenia 25 lutego 2020 r. Senacka Komisja Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała nowelizację ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Nowelizacja prawa geodezyjnego uchwalona przez Sejm

Nowelizacja prawa geodezyjnego uchwalona przez SejmSejm Rzeczypospolitej Polskiej na 5. posiedzeniu 13 lutego 2020 r. przyjął ustawę o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja prawa geodezyjnego przyjęta przez sejmową Komisję Infrastruktury

Nowelizacja prawa geodezyjnego przyjęty przez sejmową Komisję InfrastrukturySejmowa Komisja Infrastruktury podczas posiedzenia 11 lutego 2020 r. zakończyła I czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

PTG apeluje do Komisji Infrastruktury o zablokowanie nowelizacji prawa geodezyjnego

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego poinformował, że w związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem zmiany ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, skierował w tej sprawie do wszystkich członków Komisji Infrastruktury stanowisko Stowarzyszenia.

Nowela Prawa geodezyjnego i kartograficznego przejęta przez rząd

Rada Ministrów w dniu 17 grudnia przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

List otwarty OZZG dotyczący nowelizacji ustawy Pgik

List otwarty OZZG dotyczący nowelizacji ustawy PgikOgólnopolski Związek Zawodowy Geodetów wystosował do najważniejszych osób oraz instytucji państwowych list otwarty dotyczący ostatniej nowelizacji ustawy Pgik.

Projekt nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego przyjęty przez rząd

Na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 15 października 2019 r. przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju.

Strona 9 z 24

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser